Bilgi yönetimi

Prof. Dr. Doğan Atılgan kimdir?

1960 yılında Nevşehir’de doğdu. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nü 1981 yılında bitirdi. Aynı bölümde 1992’da doktor, 2002’de doçent, 2008’de profesör oldu. Türk Kütüphaneciler Derneği Başkanlığı (1996–2002), Unesco Türkiye Milli Komisyonu Kütüphanecilik, Arşiv ve Dokümantasyon Kurulu Üyeliği (1997-2005), Ankara Üniversitesi… Read More ›

Bibliyometri nedir?

Bibliyometriye Giriş             Bibliyometri terimi matematiksel ve istatistiksel yöntemlerin kitaplar ve diğer iletişim ortamlarına uygulanması olarak tanımlanmaktadır (Pritchard 1969:348). Bibliyometrik araştırmalarda belgelerin ya da yayınların belirli özellikleri çözümlenerek bilimsel iletişime ilişkin çeşitli bulgular elde edilmektedir. Osareh (1996:149) bibliyometrinin terim olarak… Read More ›

Ankara BBY stajları

Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü stajları hakkında Stajlar Bölümümüz lisans öğrencileri öğrenimleri süresince staj yapmak zorundadırlar. Öğrencilerin kuramsal bilgi birikimlerini bilgi merkezlerinde uygulayabilmelerini sağlama ve mesleki deneyimlerini geliştirme amaçlarını taşıyan stajlar, sekizinci yarıyılda  araştırma kütüphaneleri, halk kütüphaneleri,  kurum… Read More ›

HÜ BBY stajlar

Stajlar Öğrencilerimiz, akademik ders programları gereği, sekizinci yarıyıl boyunca haftada 3 iş günü staj yapmaktadırlar. Bu staj akademik programımızda, BBY 452 Staj (0 8 4) (AKTS 11) kodu ile öğrencilerin mezun olabilmeleri için tamamlamaları gereken zorunlu bir ders olarak yer… Read More ›

HÜ BBY staj kurumları

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde Staj Yapılabilen Kurumlar Staj Kurumları Araştırma kütüphanelerinde, arşivlerde ve belge yönetim birimlerinde, halk ve çocuk kütüphanelerinde, okul kütüphanelerinde, özel ihtisas kütüphaneleri ile bilgi ve belge yönetimi alanında faaliyet gösteren özel firmalarda staj yapma… Read More ›

Bilgi Yönetimi dergisi hakkında

Bilgi Yönetimi Dergisi, Ankara Üniversitesi Bilgi Yönetim Sistemleri Belgelendirme Merkezi (BİL-BEM)’nin yayın organıdır. Dergi yılda iki sayı ve elektronik olarak yayımlanmaktadır. Hakemli ve bilimsel bir dergidir. Dergi açık erişim yaklaşımını benimsemektedir. Bilgi Yönetimi Dergisi’nde yayımlanacak olan makaleler ve yazılar Editör Kurulu ve Hakem… Read More ›

Arsis hakkında

Akıllı Güvenlik Çözümleriyle Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti 1984 yılında güvenlik sektörüne giren Arsis Emniyet Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. bugün aktif olan 3 firmasıyla ARSİS GRUP olarak perakendecilere 34 yıldır kesintisiz hizmet vermektedir. Arsis, Dünya Elektronik Ürün Güvenlik Sistemleri pazarının öncü… Read More ›

Prof. Dr. Hüseyin Odabaş kimdir?

1973 yılında Artvin’de doğan Hüseyin Odabaş, 1996 yılında Ankara Üniversitesi Arşivcilik Anabilim Dalı’ndan mezun oldu. 1997 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nde araştırma görevlisi kadrosuna atandı. 2000 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanecilik Anabilim Dalı’nda yüksek lisans… Read More ›

Türkiye’deki Belediye Kütüphaneleri için Yeni Ufuklar” Toplantısı

2-4 Ekim 2018 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek olan “HİK Sonrası Hayat: Türkiye’deki Belediye Kütüphaneleri için Yeni Ufuklar” toplantısını etkinlik boyunca http://event.livecast.com.tr/hik adresinden canlı olarak takip edebilirsiniz. Toplantı programı ise https://goo.gl/bFsPt5 adresinden erişilebilir durumdadır. Herkes için Kütüphane Projesi Kaynak: Kutup-L