Kütüphaneciler

İstanbul Kültür Üniversitesi Kütüphaneci alım ilanı

İstanbul Kültür Üniversitesi Kütüphaneci ilanı http://www.kariyer.net/  üzerinden yayınlanmıştır. İlgilenen adayların http://www.kariyer.net/ üzerinden başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Kütüphane Uzman Yardımcısı : Genel Nitelikler –       Üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünden mezun, –       Tercihen İngilizce bilen, –       Takım çalışmasına yatkın, insan ilişkilerinde başarılı , –       Etkili yazılı ve sözlü iletişim becerisine… Read More ›

How to Become a Librarian

Librarians are keepers and disseminators of knowledge. They organize information and make it accessible to others. Depending on what specialty they choose, librarians may have responsibilities as varied as running public education programs, conducting research at top universities, teaching children… Read More ›

Kütüphaneciler olmadan asla!

Erol Yılmaz Halk kütüphaneleri, dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinde, bireysel ve toplumsal gelişmenin motor güçlerinden biri olarak kabul edilir. Onun içindir ki, “halk üniversitesi” unvanıyla taçlandırılır uzun yıllardan beri. Çok yönlü olarak gelişmiş bireylerden müteşekkil bir toplumun, ülke kalkınmasındaki yeri ve önemini idrak… Read More ›

Leman Şenalp kimdir?

Leman Şenalp, Bursa’da dünyaya geldi. Kandilli Kız Lisesi’ni 1941 yılında bitirdikten sonra A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nde öğrenimine başladı. 3. Sınıfta, fakülte bünyesinde Adnan Ötüken tarafından açılan Kütüphanecilik kurslarına katıldı ve iki yıl eğitim alarak “uzman kütüphaneci” unvanını… Read More ›

Prof. Dr. Necmeddin Sefercioğlu kimdir?

29 Haziran 1931 tarihinde Nevşehir’de doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümünden (1960) mezun oldu.  Doktorasını Türk kütüphaneleri üzerine yaptığı teziyle (1968) verdi. Mezun olduğu bölümde asistan olarak göreve başladı. 1965 yılında ABD’ye gidip meslekî eğitim gördü…. Read More ›

Fehmi Ethem Karatay kimdir?

Fehmi Ethem Karatay modern Türk kütüphaneciliğinin kuruluşunda önemli hizmetleri geçen bir kütüphanecidir. 5 Ekim 1888’de İstanbul Eyüp’te doğdu. Babası Tophâne muhasebecisi Edhem Bey, annesi Cezâyir-i Bahr-i Sefîd defterdarlarından Dizdarzâde Ahmed Hayri Bey’in kızı Şekibe Hanım’dır. İlk öğrenimini Divanyolu’nda Burhân-ı Terakkî… Read More ›