bby akademisyenleri

Prof. Dr. Yaşar Tonta kimdir?

Prof. Yaşar Tonta Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim üyesidir. Bilgi erişim, bilgi mimarisi, bilgi sistemleri tasarımı, ağa dayalı bilgi hizmetleri, dijital kütüphaneler, elektronik yayıncılık, açık erişim, kültürel miras ve bibliyometri konularında dersler vermekte ve araştırmalar yapmaktadır. Geçmişte… Read More ›

Prof. Dr. İrfan Çakın kimdir?

Prof. Dr. İrfan Çakın Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Kütüphanecilik Bölümünden 1969 yılında mezun oldu. 1416 sayılı yasa çerçevesinde yurt dışı doktora bursu sınavlarını kazanarak İngiltere’ye gitti. 1970-1978 yılları arasında Londra Üniversitesi’nde arşiv alanında yüksek lisans, kütüphanecilik alanında da doktora çalışmalarını… Read More ›

Prof. Dr. Nazan Özenç Uçak kimdir?

Prof. Dr. Nazan Özenç Uçak 1979 yılında Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümünden mezun oldu. 1989 yılında yüksek lisans ve 1997 yılında doktora derecelerini aldı. 1992 yılına kadar H.Ü. Beytepe Kütüphanesinde uzman kadrosunda Danışma Birimi sorumlusu olarak çalıştı. 1992 yılında   H.Ü. Bilgi… Read More ›

Prof. Dr. Berin Yurdadoğ kimdir?

Prof. Dr. Berin Yurdadoğ 1928 yılında Adana’da doğdu. Eğitim ve Akademik Yaşam 1943- Adana Kız Lisesi 1947- Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Lisans 1955- Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Enstitüsü, Asistan  (Araştırma… Read More ›

Dr. Tolga Çakmak kimdir?

2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünden lisans derecesini aldı. Lisans eğitimi süresinde aynı zamanda Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Bilgi Teknolojileri konusunda eğitim alan Tolga Çakmak, 2011 yılında Kurumsal İçerik Yönetimi konusundaki tez çalışmasıyla yüksek lisans… Read More ›