bby istihdam

Bilgi ve Belge Yönetimi alanında kullanılan kadro ve unvanlar

Arşiv uzmanı Arşiv elemanı Arşivci Arşivist Bibliyograf Bibliyografyacı Belge Yöneticisi Belge Yönetimi Uzmanı Bilgi Merkezi Müdürü Bilgi Profesyoneli Dokümantalist Dokümantasyon elemanı Kütüphane personeli Kütüphane memuru Kütüphane müdürü Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanı Kütüphaneci Bilgi Yöneticisi Bilgi Yönetimi Uzmanı Bilgi Uzmanı… Read More ›

TKD Başkanı Ali Fuat Kartal’dan istihdam sorununa ilişkin açıklamalar

Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD) Başkanı Ali Fuat Kartal Bilgi ve Belge Yöneticilerinin istihdam sorunlarına ilişkin bir açıklama yaptı.  Kartal’ın Kutup-L haberleşme listesine gönderdiği mesaj ile yaptığı açıklamanın içeriği aşağıda yer almaktadır. Son günlerde özellikle sosyal medya üzerinden genç meslektaşlarımız haklı… Read More ›