BBY kitapları

Dr.Orhan ALAV – Yeni Kitap (Açık Bilim: Açık Erişim Türkiye)

AÇIK BİLİM: Açık Erişim Türkiye Dr. Orhan Alav tarafından gerçekleştirilen bu çalışma; “Açık Bilim” anlayışına dayalı olarak son yirmi yılda dünyada ve Türkiye’de gelişim gösteren “Açık Erişim” ve “Açık Erişim Organizasyon” yapılarının yönetişim uygulama boyutlarının günümüzdeki kurumsal yönetişim yapılanmaları ve… Read More ›

“OSMANLI BELGELERİNDE HALEP” ADLI ESER YAYIMLANDI

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Dündar  ALİKILIÇ’ın hazırlayanlar arasında bulunduğu “Osmanlı Belgelerinde Halep” adlı eser yayımlandı. Halep tarihine Osmanlı belgeleriyle ışık tutan bu önemli eser, Türk Dünyası Belediyeler Birliği tarafından yayımlanmıştır. https://atauni.edu.tr/-osmanli-belgelerinde-halep-adli-eser-yayimlandi

Kurumsal Bilgi Sistemleri ve Belge Yönetimi: Organizasyonlarda Bilgi ve Belge Yönetimi Sistemlerinin Temel İlkeleri

Kurumsal Bilgi Sistemleri ve Belge Yönetimi: Organizasyonlarda Bilgi ve Belge Yönetimi Sistemlerinin Temel İlkeleri / Özgür Külcü. İstanbul: Hiperlink, 2018. 495. s. Prof. Dr. Özgür KÜLCÜ tarafından yayınlanan ”Kurumsal Bilgi Sistemleri ve Belge Yönetimi: Organizasyonlarda Bilgi ve Belge Yönetimi Sistemlerinin… Read More ›

Bilgi Kuramı ve Bilgi Yönetimi: Kuramsal Bilginin Oluşumu ve Toplumsal Bilgiye Dönüşümü

Prof. Dr. Özgür KÜLCÜ tarafından 2018′ in Mayıs ayında basılı olarak yayınlanan ‘’Bilgi Kuramı ve Bilgi Yönetimi: Kuramsal Bilginin Oluşumu ve Toplumsal Bilgiye Dönüşümü’’ adlı kitapta bilgi olgusu, geçmişten günümüze bilgi ve bilgi hizmetleri perspektifinden  irdelenmektedir. Toplamda dört ana bölümden… Read More ›