BBY uygulamaları

Ankara BBY stajları

Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü stajları hakkında Stajlar Bölümümüz lisans öğrencileri öğrenimleri süresince staj yapmak zorundadırlar. Öğrencilerin kuramsal bilgi birikimlerini bilgi merkezlerinde uygulayabilmelerini sağlama ve mesleki deneyimlerini geliştirme amaçlarını taşıyan stajlar, sekizinci yarıyılda  araştırma kütüphaneleri, halk kütüphaneleri,  kurum… Read More ›

HÜ BBY staj kurumları

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde Staj Yapılabilen Kurumlar Staj Kurumları Araştırma kütüphanelerinde, arşivlerde ve belge yönetim birimlerinde, halk ve çocuk kütüphanelerinde, okul kütüphanelerinde, özel ihtisas kütüphaneleri ile bilgi ve belge yönetimi alanında faaliyet gösteren özel firmalarda staj yapma… Read More ›