bilgi yönetimi dergileri

Bilgi Yönetimi süreli yayınları

Türkiye’de yayınlanan Bilgi Yönetimi ile ilgili bilimsel akademik dergiler Arşiv Dünyası Bilgi Dünyası Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi Bilgi ve Belge Araştırmaları Dergisi Bilgi Yönetimi Journal of Balkan Libraries Union Türk Kütüphaneciliği Bilgi yönetimi ile ilgili bazı uluslarası bilimsel akademik… Read More ›

Uluslararası Bilgi Güvenliği Mühendisliği Dergisi

UBGMD’nin amacı; mühendislik alanındaki gelişmeleri takip etmek, meslek kuruluşları ve bireylerin ulusal ve uluslararası gelişimlerine katkıda bulunmak, nitelikli bir kaynak oluşturmak, Türkçe konuşan ve yazan toplumlara Bilgi Güvenliği alanında açık kaynak oluşturmak, bu alanda yapılan bilimsel çalışmaları yayımlamak, güncel teknolojiler, teknikler… Read More ›