famous turkish librarians

Prof. Dr. Serap Kurbanoğlu kimdir?

Prof. Kurbanoğlu lisans ve yüksek lisans derecelerini Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümünden, doktora derecesini Sheffield Üniversitesi (İngiltere) Bilgi Araştırmaları Okulundan almıştır. Bilgi okur yazarlığı, yaşam boyu öğrenme, çocuk ve gençlik literatürü konularında uzman olan Prof. Kurbanoğlu, ilgili konularda çok sayıda yayın… Read More ›

Leman Şenalp kimdir?

Leman Şenalp, Bursa’da dünyaya geldi. Kandilli Kız Lisesi’ni 1941 yılında bitirdikten sonra A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nde öğrenimine başladı. 3. Sınıfta, fakülte bünyesinde Adnan Ötüken tarafından açılan Kütüphanecilik kurslarına katıldı ve iki yıl eğitim alarak “uzman kütüphaneci” unvanını… Read More ›

Prof. Dr. Yaşar Tonta kimdir?

Prof. Yaşar Tonta Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim üyesidir. Bilgi erişim, bilgi mimarisi, bilgi sistemleri tasarımı, ağa dayalı bilgi hizmetleri, dijital kütüphaneler, elektronik yayıncılık, açık erişim, kültürel miras ve bibliyometri konularında dersler vermekte ve araştırmalar yapmaktadır. Geçmişte… Read More ›

Prof. Dr. İrfan Çakın kimdir?

Prof. Dr. İrfan Çakın Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Kütüphanecilik Bölümünden 1969 yılında mezun oldu. 1416 sayılı yasa çerçevesinde yurt dışı doktora bursu sınavlarını kazanarak İngiltere’ye gitti. 1970-1978 yılları arasında Londra Üniversitesi’nde arşiv alanında yüksek lisans, kütüphanecilik alanında da doktora çalışmalarını… Read More ›

Prof. Dr. Özer Soysal kimdir?

Prof. Dr. Özer Soysal 15 Mayıs 1934’te Senirkent ‘te doğdu. Eğitim ve Akademik Yaşam 1954- Van Lisesi 1959- Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Enstitüsü, Lisans 1961- Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü, Asistan (Araştırma Görevlisi) 1964-… Read More ›

Prof. Dr. Necmeddin Sefercioğlu kimdir?

29 Haziran 1931 tarihinde Nevşehir’de doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümünden (1960) mezun oldu.  Doktorasını Türk kütüphaneleri üzerine yaptığı teziyle (1968) verdi. Mezun olduğu bölümde asistan olarak göreve başladı. 1965 yılında ABD’ye gidip meslekî eğitim gördü…. Read More ›

Prof. Dr. Osman Ersoy kimdir?

10 Temmuz 1339 (1923) da Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Naldöken Köyü’nde doğan Ersoy, Dedeoğlu ailesinden Hasan ile, Tütünlü Köyü’nden Tavatoğlu ailesine mensup Naime’nin oğludur. Ersoy. 1930 yılımda Ardanuç İlkokuluna girerek burayı 1935 yılında “pekiyi” derece ile bitirmişti. Bu yılların üzerinde… Read More ›

Müjgan Cunbur kimdir?

Fatma Müjgân Cunbur (d. 12 Ocak 1926, Fatih, İstanbul – ö. 25 Eylül 2013, Çankaya, Ankara), Türk kütüphaneci ve edebiyat araştırmacısı. Bazı kitap ve yazılarında “Müjde Nasiboğlu” ve “Salim Şehidoğlu” imzalarını kullanmıştır. Genel olarak Türk Edebiyatı ve kültürü konularında yaptığı inceleme ve bibliyografya çalışmalarıyla tanınmıştır. İlk öğrenimine 1933’te Ankara Dumlupınar İlkokulunda başladı… Read More ›