fehmi ethem karatay

Fehmi Ethem Karatay kimdir?

Fehmi Ethem Karatay modern Türk kütüphaneciliğinin kuruluşunda önemli hizmetleri geçen bir kütüphanecidir. 5 Ekim 1888’de İstanbul Eyüp’te doğdu. Babası Tophâne muhasebecisi Edhem Bey, annesi Cezâyir-i Bahr-i Sefîd defterdarlarından Dizdarzâde Ahmed Hayri Bey’in kızı Şekibe Hanım’dır. İlk öğrenimini Divanyolu’nda Burhân-ı Terakkî… Read More ›