Kütüphanecilik

Kütüphaneciliğin etik ilkeleri

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ (TKD) MESLEKİ ETİK İLKELERİ* TKD Mesleki Etik İlkeleri, bilgi hizmetleri alanında çalışanların uyması gereken norm, kural ve davranışları belirler. İlkeler, bu alanda çalışanlara sorumlulukları konusunda rehberlik eder ve yardımcı olur. Bilgi hizmetleri alanında çalışanlar; İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi… Read More ›

Nazar değmesin, TÜİK’e göre kütüphane cennetiyiz!

Şişirme istatistikler değil gerçeklerle acil bir kültür, kütüphane politikamız olmalı. Metropollerde büyüklükleriyle övünülen kütüphanelerden ziyade en küçük yaşam birimine kadar ulaşacak kütüphaneler, kitaplıklar, okuma odaları açılması, okuma kültürü seferberliği yapılması eğitim ve kültür bakanlıklarının en acil görevi olmalı Aydın İleri… Read More ›