özgür külcü

Bilgi Kuramı ve Bilgi Yönetimi: Kuramsal Bilginin Oluşumu ve Toplumsal Bilgiye Dönüşümü

Prof. Dr. Özgür KÜLCÜ tarafından 2018′ in Mayıs ayında basılı olarak yayınlanan ‘’Bilgi Kuramı ve Bilgi Yönetimi: Kuramsal Bilginin Oluşumu ve Toplumsal Bilgiye Dönüşümü’’ adlı kitapta bilgi olgusu, geçmişten günümüze bilgi ve bilgi hizmetleri perspektifinden  irdelenmektedir. Toplamda dört ana bölümden… Read More ›