Serials of Information management

Bilgi Yönetimi süreli yayınları

Türkiye’de yayınlanan Bilgi Yönetimi ile ilgili bilimsel akademik dergiler Arşiv Dünyası Bilgi Dünyası Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi Bilgi ve Belge Araştırmaları Dergisi Bilgi Yönetimi Journal of Balkan Libraries Union Türk Kütüphaneciliği Bilgi yönetimi ile ilgili bazı uluslarası bilimsel akademik… Read More ›