ünlü kütüphaneciler

Leman Şenalp kimdir?

Leman Şenalp, Bursa’da dünyaya geldi. Kandilli Kız Lisesi’ni 1941 yılında bitirdikten sonra A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nde öğrenimine başladı. 3. Sınıfta, fakülte bünyesinde Adnan Ötüken tarafından açılan Kütüphanecilik kurslarına katıldı ve iki yıl eğitim alarak “uzman kütüphaneci” unvanını… Read More ›

Prof. Dr. İrfan Çakın kimdir?

Prof. Dr. İrfan Çakın Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Kütüphanecilik Bölümünden 1969 yılında mezun oldu. 1416 sayılı yasa çerçevesinde yurt dışı doktora bursu sınavlarını kazanarak İngiltere’ye gitti. 1970-1978 yılları arasında Londra Üniversitesi’nde arşiv alanında yüksek lisans, kütüphanecilik alanında da doktora çalışmalarını… Read More ›

Prof. Dr. Berin Yurdadoğ kimdir?

Prof. Dr. Berin Yurdadoğ 1928 yılında Adana’da doğdu. Eğitim ve Akademik Yaşam 1943- Adana Kız Lisesi 1947- Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Lisans 1955- Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Enstitüsü, Asistan  (Araştırma… Read More ›

Prof. Dr. Özer Soysal kimdir?

Prof. Dr. Özer Soysal 15 Mayıs 1934’te Senirkent ‘te doğdu. Eğitim ve Akademik Yaşam 1954- Van Lisesi 1959- Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Enstitüsü, Lisans 1961- Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü, Asistan (Araştırma Görevlisi) 1964-… Read More ›

Prof. Dr. Osman Ersoy kimdir?

10 Temmuz 1339 (1923) da Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Naldöken Köyü’nde doğan Ersoy, Dedeoğlu ailesinden Hasan ile, Tütünlü Köyü’nden Tavatoğlu ailesine mensup Naime’nin oğludur. Ersoy. 1930 yılımda Ardanuç İlkokuluna girerek burayı 1935 yılında “pekiyi” derece ile bitirmişti. Bu yılların üzerinde… Read More ›

Müjgan Cunbur kimdir?

Fatma Müjgân Cunbur (d. 12 Ocak 1926, Fatih, İstanbul – ö. 25 Eylül 2013, Çankaya, Ankara), Türk kütüphaneci ve edebiyat araştırmacısı. Bazı kitap ve yazılarında “Müjde Nasiboğlu” ve “Salim Şehidoğlu” imzalarını kullanmıştır. Genel olarak Türk Edebiyatı ve kültürü konularında yaptığı inceleme ve bibliyografya çalışmalarıyla tanınmıştır. İlk öğrenimine 1933’te Ankara Dumlupınar İlkokulunda başladı… Read More ›

Sami Nabi Özerdim kimdir?

Sami Nabi Özerdim, bibliyografya (kaynakça) uzmanı, kütüphaneci, araştırmacı-yazar, çevirmen ve eğitimcidir. Özerdim, 1 Ekim 1918’de Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde doğdu. Babası  A. Nabi Özerdim, Tekel memuru, dilci, yazıları yayımlanmış bir yazardı. Annesi Leyla Özerdim, ablası Sinoloji (Çin dili ve Edebiyatı) uzmanı… Read More ›

Fehmi Ethem Karatay kimdir?

Fehmi Ethem Karatay modern Türk kütüphaneciliğinin kuruluşunda önemli hizmetleri geçen bir kütüphanecidir. 5 Ekim 1888’de İstanbul Eyüp’te doğdu. Babası Tophâne muhasebecisi Edhem Bey, annesi Cezâyir-i Bahr-i Sefîd defterdarlarından Dizdarzâde Ahmed Hayri Bey’in kızı Şekibe Hanım’dır. İlk öğrenimini Divanyolu’nda Burhân-ı Terakkî… Read More ›