İlkelerimiz

Meslek Bilinci Geliştirme:

İyi Veri, toplumun bilgi ve kültür altyapısını geliştirmek amacıyla bilgilendirici ve eğitici yayınlar yapar.

Bilgi, Doküman ve Arşiv Kullanımı:

İyi Veri, aksi sabit olaylarla ilgili haberi düzeltmeyi, gerekirse haber, fotoğraf ve görüntüyü yayından kaldırmayı taahhüt eder.

Çok Seslilik ve Katılımcı Yayıncılık:

İyi Veri, takipçilerin görüşlerini kamuoyu ile paylaşma fırsatı sunar, farklı görüşleri ve konu ile ilgili tüm bakış açılarını yansıtır.

Eğitici olmak:

İyi Veri bilginin evrenselliğine inanır ve toplumun gelişmesi için eğitici yayınlar yapar.

Cevap Hakkına Saygı:

İyi Veri, iddia ve ithamlara karşı, taraflara cevap hakkını en hızlı ve doğru biçimde kullanma fırsatı sunar.

Önyargısız Yaklaşım:

İyi Veri, haberin araştırılmasından sunumuna kadar her aşamasında önyargılardan arınmış, saplantısız bir yaklaşım sergiler.

Doğruyu Arama Kaygısı:

İyi Veri, olayları tüm yönleriyle irdeleyip, kamuoyu algısının doğru şekilde oluşmasını sağlar.

Öncü olmak:

İyi Veri, bilgi ve kültür alanı haberciliğinin özündeki sürekli değişim ve gelişim sürecini destekler ve öncülük eder.

Güvenilirlik:

İyi Veri, kendine duyulan güvenin sorumluluğunu üstlenir ve bu güveni korumak için çalışır.

Paydaşları Destekleme:

İyi Veri, toplumsal paydaşları koşulsuz olarak destekler ve seslerini duyurmayı amaçlar.

Telif Haklarına Saygı:

İyi Veri, entelektüel emek ve sermayeye saygılıdır, telif hakları hukukuna uygun hareket eder.

%d blogcu bunu beğendi: